BAZÁLNÍ STIMULACE – NA RECEPCI PŘIPRAVENO PŘEDČÍTÁNÍ