MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ S DĚTMI – ŠKOLKA MONTEVLÁČEK