SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ BETLÉMU SE SBOREM SENZA BAND ZUŠ