SVĚTOVÝ DEN RÁDIA – MÁ POUKÁZAT NA DŮLEŽITOST TOHOTO KOMUNIKAČNÍHO PROSTŘEDKU