Návštěvy budou probíhat již neomezeně za splnění

Návštěvy osob se řídí Usnesením vlády ČR, Mimořádným opatřením MZČR a Doporučeným postupem vydaným MPSV ČR, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími partnery. Jeho úkolem je zajistit v rámci možnosti bezpečný průběh návštěvy se zachováním všech protiepidemických opatření.

Návštěvy budou probíhat již neomezeně za splnění následujícíchpodmínek:

  • Návštěva je možná pouze po absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 72 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad certifikovaného odběrového místa nebo potvrzení vydané zaměstnavatelem, nebo
  • RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 7 dní a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad certifikovaného odběrového místa.  V případě dvoudávkového schématu (Moderna, AstraZeneca a Comirnaty) je návštěva bez testu možná, pokud návštěvník doloží potvrzení o očkování 1 dávky vakcíny proti Covidu-19 a uplynulo minimálně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná 2 dávka vakcíny,
  • V případě dvoudávkového schématu (Moderna, AstraZeneca a Comirnaty) je návštěva bez testu je možná, pokud od aplikace 1 očkovací dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikovaná druhá dávka.
  • Pokud se jedná o dávku jednodávkového schématu návštěva je povolena, pokud uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců (např. Johnson & Johnson).
  • Návštěva bez testu je dále možná, pokud zájemce v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (potvrzení lékaře).
  • Testování POC testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v domově neprovádíme.
  • Při vstupu do Domova si vydezinfikujte ruce a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu.U recepce Vám rovněž bude změřena teplota a budete vyzváni k vyplnění Čestného prohlášení o tom, že si nejste vědomi kontaktu s COVID pozitivní osobou. Pokud Vaše teplota bude přesahovat 37,0° C nebo pokud budou zjištěny jiné příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva povolena.
  • Po celou dobu návštěvy mějte prosím nasazen respirátor a dodržujte odstup. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji bude zajištěna paravánem, tak aby byla oddělena od lůžka druhého uživatele.
  • V případě, že nutně potřebujete použít WC, je pro tuto skutečnost určeno WC v přízemí na recepci. Využívejte prosím jen v krajním případě.

Děkujeme, že dodržujete všechna nastavená opatření. Chráníte tak především zdraví svých blízkých a přispíváte tak k tomu, že návštěvy v našem Domově je možné realizovat.

Vedení Domova

Nejbližší odběrové místa Poliklinika, Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm – chirurgická ambulance (725 463 567, 556 839 321) – plicní ambulance (721 202 061, 595 171 316) – ORL (604 737 245, 591 140 367) Testování je možno dohodnout telefonicky na příslušné ambulanci.

AktuálněNávštěvy budou probíhat již neomezeně za splnění