Veřejné zakázky

Domov Hortenzie dnem 4.3.2024 vyhlašuje veřejné zakázky na akce:

  1. “Výměna střešní krytiny” (výměna střešní krytiny na vedlejší budově) – výběr zhotovitele stavby
  2. “Výkon TDS a koordinátora BOZP u stavební akce Výměna střešní krytiny” – výkon technického dozoru

Podrobné informace k veřejným zakázkám jsou uveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/domov-hortenzie-prispevkova-organizace

 

 

AktuálněVeřejné zakázky