Dobrovolnictví

DOBROVOLNICTVÍ

 

Dobrovolnickou službu pro zařízení Domov Hortenzie, p. o. zprostředkovává a zajišťuje

Dobrovolnické centrum ADRA, pracoviště Nový Jičín

Sokolská 9

741 01 Nový Jičín

Mgr. Jana Šnerchová

mobilní telefon: +420 734 645 927

e-mail: jana.snerchova@adra.cz

www.adranovyjicin.cz

Domov Hortenzie, p. o. má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

– Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

– Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem

– Evidence dobrovolnických návštěv

– Supervize dobrovolníků

 

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby:

Kontaktní osobou pro dobrovolnickou činnost v zařízení je:

Martina Škarková, DiS., +420 734  265 447

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat koordinátorku DC ADRA:

Mgr. Jana Šnerchová

mobilní telefon: +420 734 645 927

e-mail: jana.snerchova@adra.cz

 

Kodex dobrovolníka  

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.

 

Čestné uznání Dobrá Duše

V prostorách kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze se dme 25. 6. 2015 uskutečnilo vyhlášení výsledků již třetího ročníku dobrovolnického projektu DOBRÁ DUŠE. Cílem projektu je odměňovat obětavé dobrovolníky nad 60 let, kteří pravidelně docházejí za seniory do zařízeních sociálních služeb.

Domov Hortenzie získal Čestné uznání za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc v roce 2014, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli.

Cestne_uznani_dobra_duse