Pořadník žadatelů

Pořadník žadatelů

Žádost, která je hodnotícím týmem bodově ohodnocena, je zařazena do pořadníku žadatelů s ohledem na počet přidělených bodů. Přidělené místo v pořadníků je aktuální pouze pro ten okamžik, než je zařazena nová příchozí žádost nebo je aktuálně přehodnocena jiná žádost. To znamená, že když přijde nová žádost a žadatel potřebuje více péče (získá větší počet bodů), posouvá ostatní žadatelé na jiná místa.

Na nejvyšší místa v pořadníků se řadí žadatelé s nejvyšší mírou potřebnosti péče celodenní sociální služby.

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu a změně soběstačnosti, je potřeba doložit nový Posudek o zdravotním stavu, aby mohla být žádost znova přehodnocena a získala tak patřičné místo v pořadníku dle aktuálních potřeb.

 

Pravidla pro vnitřní pořadník na jednolůžkové pokoje

Uživatel, který nastoupil do Domova Hortenzie na dvoulůžkový pokoj, si může podat žádost o zařazení (ústně i písemně) do vnitřního pořadníků na jednolůžkový pokoj u sociální pracovnice. Při uvolnění jednolůžkového pokoje určuje ředitel domova, komu bude tento pokoj přidělen s ohledem na zabezpečení potřebné péče. Principem pro rozhodování je míra potřebnosti péče žadatelů o jednolůžkový pokoj (např. nutnost péče o uživatele z 3 stran, což na některých dvoulůžkových pokojích není dlouhodobě možné a vhodné). Při rozhodování jsou zohledněni i žadatele z pořadníku žadatelů o služby v Domově Hortenzie. Z tohoto vyplývá, že pořadník nefunguje na principu řádného pořadí, ale na základě principu potřebnosti.