Podatelna

Provozní hodiny podatelny: pondělí – pátek od 8:00 hod. do 14:30 hod.

Doručování dokumentů v analogové (listinné podobě) na adresu:
Domov Hortenzie, příspěvková organizace
Za Střelnicí 1568
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Podání lze doručit buď osobně, nebo prostřednictvím poštovních a doručovacích služeb.

Doručování dokumentů v digitální podobě:

1. Emailem na adresu elektronické podatelny: dfre@po-msk.cz

2. Prostřednictvím informačního systému datových zpráv:

Název datové schránky: Domov Hortenzie, příspěvková organizace

Identifikátor datové schránky: itmkh8u

Velikost zprávy: max. 20 MB

Datové formáty dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Domov Hortenzie přijímá dokumenty v digitální podobě: DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML, ZFO

Přenosné technické nosiče dat, na kterých Domov Hortenzie přijímá dokumenty v digitální podobě: USB flash disk, CD, DVD

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivý kód: Pokud datová zpráva obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem, nemůže být datová zpráva přijata a zpracována. V případě známého odesílatele bude odesílatel na tuto skutečnost upozorněn.

Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3 Vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby: O případných zjištěných vadách podání bude podatel informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění. Nepodaří-li se zjistit adresu odesílatele, nebo se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu nepodaří odstranit, dokument se stává neúčinným.

KontaktyPodatelna