Prohlášení o přístupnosti

Domov Hortenzie, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.domovhortenzie.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádějí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.domovhortenzie.cz

Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 5. 2022.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek, dotazy nebo připomínky týkající se obsahu webu zasílejte na e-mail: web@trojanovice.cz

Postupy pro prosazování práva
Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

KontaktyProhlášení o přístupnosti