O domově

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

POSLÁNÍ

Posláním Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm je poskytovat pobytovou sociální službu seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

CÍL

Cílem Domova Hortenzie je zajištění celodenní pečovatelské a ošetřovatelské služby uživatelům tak, aby byli individuálně podporováni v soběstačnosti, a aby jim bylo zabezpečeno důstojné, bezpečné a klidné prostředí v prostorách domova.

 

ZÁSADY

ÚCTA

SPOLEHLIVOST

NASLOUCHÁNÍ

FLEXIBILITA

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

SPOLUPRÁCE S RODINOU A JINÝMI BLÍZKÝMI OSOBAMI

 

OKRUH OSOB – CÍLOVÁ SKUPINA

Služby domova jsou určeny seniorům ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

K odmítnutí žádosti může dojít v případech:

  1. pokud neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá (osoba žádá např. terénní služby sociální péče, odlehčovací služby, aj.),
  2. pokud osoba nesplňuje podmínky okruhu oprávněných osob (nepotřebuje pravidelnou pomoc, je soběstačná a nedosáhla věku 65 let),
  3. pokud by osoba z důvodu závažné diagnózy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití (např. z důvodu alkoholové či drogové závislosti, chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy demence a jiných typů demence či závažné psychiatrické diagnózy),
  4. pokud osoba potřebuje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.