Cíle organizace

Cíle organizace

  1. Cílem Domova Hortenzie je zajištění celodenní pečovatelské a ošetřovatelské služby uživatelům tak, aby byli individuálně podporováni v soběstačnosti, a aby jim bylo zabezpečeno důstojné, bezpečné a klidné prostředí v prostorách domova.
  2. Aktivizační činnosti směřovat k mezigeneračnímu setkávání uživatelů s dětmi z mateřských škol, studenty středních škol a dobrovolníky různých věkových skupin.
  3. Rozšiřovat síť dobrovolníků.
  4. Vytvořit podpůrné a domácí prostředí ve společných prostorech domova s ohledem na zachování autonomie, soběstačnosti a sociální participace uživatelů.
  5. Vytvořit jednotné pracovní zázemí pro pečující personál oddělení A a oddělení B.
  6. Na jednotlivých oddělení v rámci organizace práce směřovat pracovníky do malých skupin, aby se mohli starat o uživatelé na menších pracovních úsecích (vytváření malých komunit).
  7. Stabilizace spisové dokumentace sociálního a zdravotního úseku.
  8. Zefektivnit proces a dokumentaci individuálního plánování služby.
  9. Aktivně hodnotit kvalitu služby, zda je způsob poskytování služby v souladu s definovaným veřejným závazkem.
  10. Podpora multidisciplinární práce ve službě.