Cíle organizace

Cíle organizace

  1. Cílem Domova Hortenzie je zajištění celodenní pečovatelské a ošetřovatelské služby uživatelům tak, aby byli individuálně podporováni v soběstačnosti, a aby jim bylo zabezpečeno důstojné, bezpečné a klidné prostředí v prostorách domova.
  2. Aktivizační činnosti směřovat k mezigeneračnímu setkávání uživatelů s dětmi z mateřských škol, studenty středních škol a dobrovolníky různých věkových skupin.
  3. Rozšiřovat síť dobrovolníků.
  4. Vytvořit podpůrné a domácí prostředí ve společných prostorech domova s ohledem na zachování autonomie, soběstačnosti a sociální participace uživatelů.
  5. Aktivně hodnotit kvalitu služby, zda je způsob poskytování služby v souladu s definovaným veřejným závazkem.
  6. Podpora multidisciplinární práce ve službě.