Materiálně technické zajištění služby

Materiálně technické zajištění služby

 

Budova Domova Hortenzie

Budova Domova Hortenzie je třípodlažní a plně bezbariérová. Sociální služba je poskytována ve všech nadzemních podlaží budovy.

V prvním nadzemním podlaží se nachází pokoje uživatelů, vstupní hala, kanceláře pracovníků, pracovna pečovatelského personálu, prádelna, WC pro osoby s omezenou pohyblivostí, WC, koupelna a skladové prostory.

V druhém nadzemním podlaží se nachází pokoje uživatelů, jídelna, kuchyň, televizní místnost, klubovna s terasou, knihovna, pracovna ošetřovatelského personálu, WC pro osoby s omezenou pohyblivostí, WC, koupelna, skladové prostory, místnost pro kadeřnické a pedikérské služby a kanceláře pracovníků.

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází kancelář ředitele, pokoje uživatelů, ordinace lékaře a rehabilitační sestry, WC pro osoby s omezenou pohyblivostí, WC, koupelna, skladové prostory, kuřárna, společenská místnost, kuchyňka uživatelů, pracovna pečovatelského personálu a střešní terasa.

 

Stravovací provoz

Zařízení provozuje vlastní stravovací provoz, jídlo je podáváno ve společné jídelně nebo na pokojích dle přání a potřeb uživatele.

 

Prádelenský provoz

Domov Hortenzie má rovněž vlastní prádelnu.

 

Výtah

V zařízení je osobní i lůžkový výtah.

 

Plynová kotelna s garáží a dílnou a vlastní automobil

Zařízení má plynovou kotelnu s garáží pro služební automobil, který je vybaven najížděcí rampou pro převážení imobilních uživatelů na dvou invalidních vozících. Drobné údržbářské práce jsou řešeny vlastním personálem v údržbářské dílně nebo přímo v budově DH, potažmo v pokojích uživatelů.

 

Areál domova, parkoviště

Areál domova je oplocený a k budově domova náleží zahrada, pergola, parkoviště, ovocná zahrada se skleníkem. K vybavení areálu k posezení uživatelů náleží lavičky, houpačky, stoly se židlemi a slunečníky.

 

Madla na chodbách

Na chodbách a v jídelně jsou stěny opatřeny obložením, které je v každém nadzemím podlažím barevně odlišeno a stěny a dveře od pokojů uživatelů jsou opatřeny madly.

 

Jednotlivé místnosti jsou vybaveny a zařízeny dle interních potřeb v souladu s platnými normami a zákony, s ohledem na dodržení všech bezpečnostních a hygienických zásad. Veškerý majetek je řádně označen, účetně evidován a formou pravidelných kontrol průběžně inventarizován. Stěny a stropy jsou pokryty malbou, podlahy jsou z PVC nebo dlažby (snadno čistitelné a dezinfikovatelné), nebo koberce.

 

Vybavení pro kvalitní poskytování služeb sociální péče

Domov Hortenzie má k dispozici: invalidní vozíky, toaletní křesla, koupací vozíky, koupací lůžka, kluzné podložky pro manipulaci s imobilním uživatelem, elektrické zvedáky, antidekubitní pomůcky pro polohování, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, mobilní zástěny, teleskopické paravány, polohovací křesla.

 

Poskytování sociální péče

Služby sociálně péče se poskytují přímo u uživatele na jeho pokoji, ke kterému náleží i sociální zařízení. V případě individuální potřeby uživatele je k dispozici na každém podlaží velká koupelna, kterou může využívat.

 

Poskytování aktivizačních činností

Aktivizační činnosti se poskytují individuálně na pokoji nebo skupinově v jídelně, společenské místnosti, vstupní hale, klubovně, na zahradě, v kuchyňce nebo v televizní místnosti.

 

Poskytování ošetřovatelské péče

Zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči přímo u uživatele na jeho pokoji, ke kterému náleží i sociální zařízení.