Zásady

ZÁSADY DOMOVA HORTENZIE

 

ÚCTA

Přistupujeme k uživatelům s úctou a bez předsudků.

SPOLEHLIVOST

Pomáháme uživatelům s tím, s čím potřebují. Neslibujeme to, co není možné splnit.

NASLOUCHÁNÍ

Uživatelům poskytujeme prostor pro jejich vyjádření.

FLEXIBILITA

Snažíme se být pružní a přizpůsobit se aktuálním potřebám uživatelů.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

V péči o uživatelé je pro nás důležitý názor každého odborného pracovníka – pečovatelky, sociální pracovnice, zdravotní sestry, lékaře, aj. Důležité jsou pro nás také informace od dalších osob, které znají uživatele.

SPOLUPRÁCE S RODINOU A JINÝMI BLÍZKÝMI OSOBAMI

Usilujeme o dobrou spolupráci s rodinou a jinými blízkými osobami, podporujeme tímto jejich vzájemné vazby a ceníme si informací od nich poskytnutých.

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Pracovníci Domova Hortenzie rovněž dodržují stanovené základní zásady dle § 2 zákona č. 108 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

ZACHOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

Při poskytování pomoci a podpory přistupují pracovníci k uživatelům lidsky a důstojně.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Při poskytování pomoci a podpory přistupují pracovníci k uživatelům podle jejich skutečných potřeb.

MOTIVACE K AKTIVITĚ

Při poskytování pomoci a podpory se snaží pracovníci uživatelé motivovat k aktivitě, podpořit jej v jeho schopnostech.

PODPORA SOBĚSTAČNOSTI

Při poskytování pomoci a podpory se snaží pracovníci uživatelé podporovat v jeho soběstačnosti, nedělají za uživatele to, co ještě zvládne sám.

PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Při poskytování pomoci a podpory se snaží pracovníci uživatelé podpořit ve využití veřejných služeb, pokud je to v jejich možnostech a schopnostech. Podporují kontakty s rodinou, nabízejí aktivizační programy i mimo zařízení.

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Při poskytování pomoci a podpory se pracovníci řídí pracovními postupy, které jsou zpracovány v souladu se standardy kvality sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Kvalitu poskytované služby se vedení Domova Hortenzie snaží zajistit v oblasti personální, technické a materiální.

ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD

Při poskytování pomoci a podpory se pracovníci řídí pracovními postupy, které jsou zpracovány v souladu se standardy kvality sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.