Cílová skupina

 

(okruh oprávněných osob pro koho je služba určena)

 

Služby domova jsou určeny seniorům ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

K odmítnutí žádosti může dojít v případech:

  1. pokud neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá (osoba žádá např. terénní služby sociální péče, odlehčovací služby, aj.),
  2. pokud osoba nesplňuje podmínky okruhu oprávněných osob (nepotřebuje pravidelnou pomoc, je soběstačná a nedosáhla věku 65 let),
  3. pokud by osoba z důvodu závažné diagnózy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití (např. z důvodu alkoholové či drogové závislosti, chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy demence a jiných typů demence či závažné psychiatrické diagnózy),
  4. pokud osoba potřebuje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení.

Případy zvláštního zřetele

Vedení domova si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu se žadatelem, který nesplňuje podmínky cílové skupiny, pod podmínkou zhodnocení situace zvláštního zřetele, což znamená, že má žadatel velmi vážnou sociální  a zdravotní situaci.

 

O násCílová skupina, individuální přístupCílová skupina