Historie

Původní domov důchodců byl vystavěn na pozemcích za restaurací Střelnice v období let 1969 – 1972.

Z obecních kronik se dozvídáme, že byl stavěn jako zařízení pro vysloužilé havíře z ostravských šachet. Slavnostní otevření domova proběhlo 20. října 1972, vlastní provoz byl zahájen 6. listopadu 1972 s původní kapacitou pro 130 klientů.

Stavba je zasazena do zahrady s parkovou úpravou, s pergolou a lavičkami, pro pobyt uživatelů v přírodě. Součástí areálu domova je ovocný sad se skleníkem, obnovený výsadbou ovocných stromků.

V 90. letech minulého století došlo k částečnému zateplení pláště budovy. V roce 2004 byla zcela zmodernizována kuchyně domova, s kapacitou 180 – 200 jídel.

K nové registraci domova, dle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, došlo dne 23. 7. 2007 na domov pro seniory, s názvem Domov Hortenzie, p. o.

V roce 2011 proběhlo výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci a modernizaci domova. V měsíci lednu a únoru 2012 byly dokončeny přípravy na přestěhování domova do náhradních prostor Domova mládeže při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm (výstavba výtahu, výměna dveří, podlah atd.). Ve dnech 28. 2. 2012 a 29. 2. 2012 byl celý domov přestěhován do připravených náhradních prostor a původní budova byla předána firmě VOKD a.s., která zahájila práce na rekonstrukci a modernizaci domova.

Informace o rekonstrukci domova v letech 2012 – 2013
Již od poloviny roku 2005 byl připravován projekt humanizace domova a zkvalitnění podmínek života uživatelů domova. Byla zpracována prvotní studie a následně investiční záměr s názvem Nástavba a modernizace Domova pro seniory ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Konečná verze investiční akce schválena v roce 2011 – Modernizace Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm byla realizována v létech 2012 – 2013 v celkovém objemu cca 50 mil. korun ze státních prostředků a z prostředků Moravskoslezského kraje.

Projekt zahrnoval zejména

  • Zateplení budovy, včetně výměny oken a dveří za plastová, aby došlo ke snížení nákladů na energie;
  • odstranění všech vnitřních bariér;
  • vybudování sdílených sociálních zařízení u pokojů, vybudování velkých koupelen na každém patře;
  • výměnu a doplnění vnitřních rozvodů a potrubí;
  • vybudování a modernizace kabelových rozvodů pro příjem televizního signálu a internetu;
  • vybudování světelné a zvukové signalizace pro komunikaci mezi uživateli a personálem.

Celkovou modernizací budovy Domova Hortenzie došlo ke zvýšení komfortu a zkvalitnění služby pro uživatele.

Rekonstrukce byla ukončena v prvních měsících roku 2013 a v měsíci květnu 2013 se domov přestěhoval zpět do zrekonstruované budovy.

Slavnostní otevření Domova Hortenzie proběhlo dne 25. 6. 2013.

O násHistorie