Materiálně technické zajištění služby

Budova Domova Hortenzie
Budova Domova Hortenzie je třípodlažní a plně bezbariérová. Sociální služba je poskytována ve všech nadzemních podlaží budovy.
V prvním nadzemním podlaží se nachází pokoje uživatelů, vstupní hala, kanceláře pracovníků, prádelna, WC pro osoby s omezenou pohyblivostí, WC, koupelna a skladové prostory.
V druhém nadzemním podlaží se nachází pokoje uživatelů, jídelna s knihovnou a kuchyňkou pro uživatele, kuchyň, společenská místnost, pracovna pečovatelského personálu, pracovna ošetřovatelského personálu, WC pro osoby s omezenou pohyblivostí, WC, koupelna, skladové prostory, místnost pro kadeřnické a pedikérské služby a kanceláře pracovníků.
Ve třetím nadzemním podlaží se nachází pokoje uživatelů, pracovna pečovatelského personálu, pracovna aktivizačních pracovnic, WC pro osoby s omezenou pohyblivostí, WC, koupelna, kancelář ředitele, kanceláře pracovníků, skladové prostory, kuřárna, společenská hala a střešní terasa.

Stravovací provoz
Zařízení provozuje vlastní stravovací provoz, jídlo je podáváno ve společné jídelně nebo na pokojích dle přání a potřeb uživatele.

Prádelenský provoz
Domov Hortenzie má rovněž vlastní prádelnu.

Výtah
V zařízení je osobní i lůžkový výtah.

Plynová kotelna s garáží a dílnou a vlastní automobil
Zařízení má plynovou kotelnu s garáží pro služební automobil, který je vybaven najížděcí rampou pro převážení imobilních uživatelů na dvou invalidních vozících. Drobné údržbářské práce jsou řešeny vlastním personálem v údržbářské dílně nebo přímo v budově DH, potažmo v pokojích uživatelů.

Areál domova, parkoviště
Areál domova je oplocený a k budově domova náleží zahrada, pergola a parkoviště. K vybavení areálu k posezení uživatelů náleží lavičky, houpačky, stoly se židlemi a slunečníky.

Madla na chodbách
Na chodbách a v jídelně jsou stěny opatřeny obložením, které je v každém nadzemím podlažím barevně odlišeno a stěny a dveře od pokojů uživatelů jsou opatřeny madly.

Jednotlivé místnosti jsou vybaveny a zařízeny dle interních potřeb v souladu s platnými normami a zákony, s ohledem na dodržení všech bezpečnostních a hygienických zásad. Veškerý majetek je řádně označen, účetně evidován a formou pravidelných kontrol průběžně inventarizován. Stěny a stropy jsou pokryty malbou, podlahy jsou z PVC nebo dlažby (snadno čistitelné a dezinfikovatelné), nebo koberce.

Vybavení pro kvalitní poskytování služeb sociální péče
Domov Hortenzie má k dispozici: invalidní vozíky, toaletní křesla, koupací vozíky, koupací lůžka, kluzné podložky pro manipulaci s imobilním uživatelem, elektrické zvedáky, antidekubitní pomůcky pro polohování, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, mobilní zástěny, teleskopické paravány, polohovací křesla.

Poskytování sociální péče
Služby sociálně péče se poskytují přímo u uživatele na jeho pokoji, ke kterému náleží i sociální zařízení. V případě individuální potřeby uživatele je k dispozici na každém podlaží velká koupelna, kterou může využívat.

Poskytování aktivizačních činností
Aktivizační činnosti se poskytují individuálně na pokoji nebo skupinově v jídelně s knihovnou a kuchyňkou, ve společenské místnosti, vstupní hale a na zahradě.

Poskytování ošetřovatelské péče
Zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči přímo u uživatele na jeho pokoji, ke kterému náleží i sociální zařízení.

O násMateriálně technické a personální zajištění službyMateriálně technické zajištění služby