Personální zajištění služby

Základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Základní sociální poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí poskytuje sociální pracovnice, a to v pondělí a středu od 8:00 do 15:30 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí zajišťují dle svých kompetenční všichni pracovníci domova.

Sociální péče
Služby sociální péče v domově vykonávají pracovnice v sociálních službách – pečovatelky, a to v nepřetržitém provozu.

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti zajištují pracovnice v sociálních službách – aktivizační pracovnice, a to od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Ošetřovatelská (zdravotní) péče
Ošetřovatelskou péči zajišťují v domově všeobecné zdravotní sestry v nepřetržitém provozu.

Lékařská péče
Domov respektuje u každého uživatele jeho svobodnou volbu lékaře. Domov také poskytuje možnost se zaregistrovat u praktického lékaře, který zde pravidelně ordinuje, a to 2 x týdně podle ordinačních hodin. Do domova docházejí i další odborní lékaři, a to diabetolog a psychiatr. Speciální lékařská péče je poskytována na individuálních pracovištích a v případě potřeby je uživatel doprovázen pečovatelským personálem na konkrétní pracoviště.

Stravovací provoz
Domov Hortenzie má vlastní kuchyň a zaměstnané vlastní kuchařky.

Prádelenský provoz
Domov Hortenzie má rovněž vlastní prádelnu s vlastním personálem – pradleny.

Úklidové práce
Domov Hortenzie má zaměstnané vlastní pracovnice úklidu, které jsou koordinovány vedoucí úseku přímé péče tak, aby úklidové práce byly zajištěny dle individuálních požadavků a možností uživatele.

Údržba
Domov Hortenzie má zaměstnané vlastní údržbáře, kteří se starají o technické záležitosti domova.

Administrativní, účetní práce
V domově jsou zaměstnané pracovnice, které zabezpečují administrativní a účetní agendu (přijímání plateb uživatelů, možnost depozitního konta – uložení peněz či cenností uživatelů.

O násMateriálně technické a personální zajištění službyPersonální zajištění služby