Zásady

ZÁSADY

Domov Hortenzie má stanoveny zásady poskytované služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů domova pro seniory.

Heslo: „S radostí“

Sspolehlivost

Pomáháme uživatelům s tím, s čím potřebují. Neslibujeme to, co není možné splnit.

Rrodina

Usilujeme o dobrou spolupráci s rodinou a jinými blízkými osobami, podporujeme tímto jejich vzájemné vazby a ceníme si informací od nich poskytnutých.

Aasistence

Snažíme se být pružní a přizpůsobit se aktuálním potřebám uživatelů.

Ddoprovázení

Zásada Doprovázení je zaměřena na poskytování paliativní péče. Pracovníci domova se snaží po celou dobu pobytu uživatele, aby jeho život v domově byl příjemný, jeho aktivity smysluplné a pomoc a podpora laskavá, individualizovaná a odborná. Stejně tak činností a přístupem usilují pracovnici domova, aby i závěr života seniora byl důstojný a citlivý.

Oohleduplnost

Přistupujeme k uživatelům s úctou a bez předsudků. Uživatelům poskytujeme prostor pro jejich vyjádření.

S spolupráce

Spolupráci při péči o uživatele vnímáme jako stěžejní základ pro kvalitní péči, neboť nejen rodina, ale i kolegové a jiné osoby či další odborníci mohou svým dílem pomoci ke komplexní pomoci.

Ttýmová spolupráce

V péči o uživatelé je pro nás důležitý názor každého odborného pracovníka – pečovatelky, sociální pracovnice, zdravotní sestry, lékaře, aj. Důležité jsou pro nás také informace od dalších osob, které znají uživatele.

Íinvence

Tvořivost, kreativita, nápaditost je důležitá nejen v oblasti pečovatelské činnosti, ale také v oblasti podpory volného času uživatelů.

O násPoslání, zásady a cíleZásady