Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektu údajů a době jejich uchování:

 

 

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Vedení depozitních kont uživatelů služby – úschova hotovosti Uživatel – jméno, příjmení, rodné číslo Nejsou Po dobu trvání smlouvy o poskytnutí služeb, poté 3 roky
Osobní spisy zaměstnanců – evidence průběhu pracovního poměru Zaměstnanec – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, adresa, e-mail, číslo účtu, číslo OP Nejsou Po dobu trvání pracovního poměru, poté 5 let
Dobrovolnický program – evidence dobrovolníků Dobrovolník – titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail Nejsou Po dobu výkonu dobrovolnické činnosti
Exekutorské úřady, soudy – evidence a zpracování Zaměstnanec – titul, jméno, příjmení rodné číslo, adresa Exekutorské úřady, soudy Po dobu trvání exekuce, po jejím ukončení 5 let
Odškodňování pracovních úrazů Zaměstnanec – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa Česká pojišťovna Po ukončení řízení o pracovním úrazu, poté 5 let
Předávání údajů pro evidenci a přehled plateb sociálního a zdravotního pojištění, hlášení změn Zaměstnanec – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, datum narození, rodinný stav (pro OSSZ), adresa, místo narození Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny Po dobu trvání pracovního poměru, poté 5 let
Zpracování přehledů o příspěvcích zaměstnavatele na penzijní pojištění zaměstnanců Zaměstnanec – jméno, příjmení Penzijní fondy Po dobu trvání pracovního poměru, poté 5 let
Příprava, evidence a zpracování smluvních dokumentů Zaměstnanec, uživatel služby, dodavatel, odběratel Nejsou 10 let
Vedení vkladních knížek – evidence, vklady, výběry, zrušení Uživatel služby – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, místo narození pohlaví, státní občanství, číslo OP Česká pošta Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Administrace výběru dodavatelů zboží nebo služeb – zadávání veřejných zakázek Dodavatel – jméno, příjmení, titul, adresa Nejsou 10 let
Evidenční hlášení změn v personálním obsazení služby na úseku přímé péče Zaměstnanec – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, vzdělání, adresa, místo narození Krajský úřad Moravskoslezského kraje 5 let
Provozování kamerového systému – ochrana majetku Zaměstnanec, uživatel služby, návštěvy, dodavatelé – lokalita, podobizna Nejsou Po 3 dnech se záznamy automaticky mažou.
Evidence BOZP a PO – školení, požární hlídky, úrazy Zaměstnanci – titul, jméno, příjmení, telefonní číslo Firma Bendig a Kotalová – externí spolupracovník v oblasti BOZP a PO 5 let
Zpracování poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku – vedení záznamů o zajištění pomůcky Uživatel služby – titul, jméno, příjmení, adresa, zdravotní dokumentace Dodavatelé pomůcek Po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let
Zajištění léků pro uživatele – zpracování receptů Uživatel – titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, zdravotní dokumentace Lékárna Po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let
Vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny v rámci zajištění péče Uživatel – titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, zdravotní dokumentace Zdravotní pojišťovny Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 5 let
Ošetřovatelská dokumentace – vedení záznamů o uživateli Uživatel – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, zdravotní dokumentace Nejsou Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 5 let
Spisová služba – vedení evidence příchozí a odchozí korespondence, včetně datových zpráv Zájemci o službu, uživatelé služby, zaměstnanci, veřejné instituce, dodavatelé, odběratelé, smluvní partneři, opatrovníci, zmocněnci Zájemci o službu, uživatelé služby, zaměstnanci, veřejné instituce, dodavatelé, odběratelé, smluvní partneři, opatrovníci, zmocněnci Dle platného spisového plánu
Přihlášení a zrušení SIPA, přihlášení a odhlášení televizního a rozhlasové přijímače, změna dosílky důchodu Uživatel služby – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, adresa Česká pošta Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Předávání informací o přijetí, změně adresy a úmrtí uživatele, hromadný výplatní seznam Uživatel – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa Česká správa sociálního zabezpečení Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Omezení způsobilosti k právním úkonům, výkon opatrovnictví, uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, vyjádření vážně míněného nesouhlasu s poskytováním sociální služby Uživatel, osoba blízká, rodinný příslušník, opatrovník Okresní soud Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby uživateli, který potřebuje zastupování a nemá jiné zástupce Uživatel, osoba blízká, rodinný příslušník Obec s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Změna trvalého bydliště, vyhotovení občanského průkazu, potvrzení o pobytu pro osvobození od poplatku za komunální odpad Uživatel – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, adresa Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Příspěvek na péči a dávky hmotné nouze – informace o přijetí, úmrtí, změna bydliště, žádosti o přiznání dávky, žádosti o zvýšení dávky Uživatel, osoba blízká, rodinný příslušník, zmocněnec, opatrovník – titul, jméno, příjmení rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, datum narození, místo narození, email, telefon, adresa, zdravotní dokumentace Příslušný úřad práce Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Zpracování žádosti občana o poskytnutí služby Žadatel, osoba blízká, rodinný příslušník – titul, jméno, příjmení, datum, narození, pohlaví, adresa, email, telefon, zdravotní dokumentace Nejsou Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a následné poskytování služby Uživatel, osoba blízká, rodinný příslušník, opatrovník, zmocněnec – titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, číslo OP, pohlaví, rodinný stav, adresa, email, zdravotní dokumentace Nejsou Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby, poté 3 roky
Propagace organizace – informace o aktualitách v domově do novin, časopisů, na webové stránky Uživatel, zaměstnanec, rodinný příslušník, osoba blízká Frenštátský zpravodaj, Zpravodaj obce Trojanovice, Novojičínský deník, časopis Sociální služby, webové stránky Po dobu trvání smlouvy o poskytování služby nebo pracovního poměru