Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jobman,  s.r.o.

se sídlem: Livornská 449, 109 00 Praha
IČO: 27177726

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

e-mail: dpo@dpohotline.cz

telefon: +420 910120377

datová schránka: tkyd8fz