Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Domov Hortenzie provádí tým extérních pověřenců společnosti:
název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
se sídlem: Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je:

Mgr. Petr Heider, MBA
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, tel.: 731 266 417