Aktivity

AKTIVITY

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti zajištují pracovnice v sociálních službách – aktivizační pracovnice, a to od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Aktivizační činnosti se poskytují individuálně na pokoji nebo skupinově v jídelně, společenské místnosti, vstupní hale, klubovně, na zahradě, v kuchyňce nebo v televizní místnosti.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační pracovnice poskytují takové činnosti a aktivity, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

 

 

Aktivizační činnosti

Aktivizační pracovnice nabízí volnočasové a zájmové aktivity tak, aby docházelo k obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, dále nabízí možnost nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

   

V rámci sociálně terapeutických a aktivizačních činností nabízíme:

kulturní vystoupení (hudební, taneční, recitační, aj.), posezení v kavárně pro seniory organizované v domově, canisterapii, duchovní okénko, skupinové kondiční cvičení (paměťové hry, vědomostní kvízy), společenské hry (karty, kuželky, pétanque, aj.), hudební, pracovní a výtvarné činnosti, předčítání z denního tisku a literatury, výlety do okolí, zajištění doprovodu na výstavy a kulturní programy mimo domov, pečení, vaření s uživateli, grilování, společenský ples, Mikulášská nadílka, předvánoční posezení, procházky po zahradě, smyslová aktivizace – nácvik chůze, nácvik jemné motoriky, reminiscence, promítání filmů, aj. Domov zajišťuje jedenkrát měsíčně mši svatou.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci domova podporují a pomáhají při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.

PéčeAktivity, BohoslužbyAktivity