Individuální aktivity

Canisterapie, návštěvy se zvířaty
Canisterapie probíhá individuální nebo skupinová.
Canisterapii v našem domově vede se speciálně vycvičeným psem Belfim a fenkou Fíbí canisterapeutka Bc Iva Peterková společně s asistencí aktivizační pracovnice. Uživatelé si sami určí, zda se do canisterapie zapojí a zda jim vyhovuje více canisterapie individuální nebo skupinová. Kontakt mezi psem a uživatelem zmírňuje pocit osamělosti a společenské izolace. Canisterapie probíhá častěji individuální – u uživatelů trvale ležících, kteří mají omezený kontakt s ostatními uživateli (vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či omezenému pohybu). Uživatel má možnost se zvířetem komunikovat, krmit jej, vyčesávat, dávat povely, hladit, házet míčky apod.  Naši uživatelé mají canisterapii ve velké oblibě a vždy se na setkání velmi těší.
Rodina uživatele může přivézt na návštěvu i svého domácího mazlíčka, pokud zajistí bezpečnost pohybu se zvířetem po domově a souhlasí spolubydlící uživatele, který přijímá tuto návštěvu.

Farmingterapie
V areálu zahrady je příbytek pro Kozy kamerunské, které chová Domov Hortenzie.  Jsou vítaným zpestřením nejen pro obyatele Domova, ale i pro rodiny s dětmi a další návštěvníky, kteří za nimi chodí. Naši uživatelé rádi tráví čas pozorováním Koz kamerunských. Někteří si dávají jako svůj cíl při procvičování chůze dojít na lavičku ke Kozám kamerunským. Povídají si s nimi a nosí jim pamlsky. Kamerunské kozy jim na oplátku předvádějí své dovádění v ohradě.

Akvárium – rybičky
V našem Domově Hortenzie je v rámci rezidentního programu umístěno na recepci velké akvárium. Uživatelé rádi sledují pohyb, chování a barvy hejna různorodých rybiček v akváriu. Uživatelé i návštěvníci Hortenzie reagují na rybičky velice pozitivně. Mnozí se scházejí u akvária v době krmení rybek a pozorují jak které rybky na tuto činnost reagují. Je to pro ně místo relaxace a příjemného odpočinku, které tráví pozorováním života v akváriu.

Reminiscenční terapie
Při každodenní práci používáme vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, filmy, retro časopisy, vzpomínkové krabice, vzpomínkové pexeso, předměty stimulující smyslovou paměť apod.) Reminiscenční terapie probíhá buď individuálně, nebo společným setkáváním na odpoledním vzpomínkovém programu při dobém čaji.   Uživatelé mají možnost rozhovořit se o své minulosti, pocítit sounáležitost a uvědomit si svou vlastní hodnotu. Reminiscenční terapie pomáhá uživatelům zažívat, že jejich život měl a má smysl. Individuální reminiscence probíhá pravidelně dle přání uživatelů na pokojích, dle předem domluvených témat. Nejčastěji společně s uživatelem vzpomínáme na různé události jeho života.

Arteterapie
Mnoho uživatelů si oblíbilo pravidelné setkávání na kreativním – tvořivém odpoledni. Ruční práce v minulosti tvořily nedílnou součást jejich života. Z domova si přinášejí úžasné háčkované, pletené, vyšívané, šité nebo jinou technikou vyrobené předměty. Uživatelé používají na těchto kreativních setkáních materiály jim důvěrně známé i nové techniky. Aktivizační program se opírá o výtvarné projevy uživatelů. Využívají se nejrůznější výtvarné techniky, např. pískování, decoupage, koláže z kousků papíru, skládání, motání, vystřihování, pletení, háčkování, vyšívání. Vyrábíme nejrůznější dekorace na společenské události jako je ples domova, vinobraní, dýňobraní apod. Uživatelé své práce vystavují na výstavách zahrádkářského spolku ve Frenštátě pod Radhoštěm, prezentují se ve stánku Domova Hortenzie na Dni města, na Dni otevřených dveřích apod. Terapeutická dílna je uživatelům volně přístupná i mimo plánované akce s konkrétním programem.

Muzikoterapie
Muzikoterapie probíhá ve formě skupinové( odpolední posezení s písničkou, kavárna Hortenzie, vzpomínkové odpoledne, skupinové cvičení) a ve formě individuální (návštěvy uživatelů na pokojích). Zahrnuje hry na jednoduché hudební nástroje (chrastítka, triangl, tamburína apod.). Velmi oblíbené je setkání s písničkou u klavíru nebo poslech známých písní zprostředkovaných z internetových hudebních portálů. Zpěv známých lidových písní, poslech hudby reprodukované nebo hry na klavír. Zpěv známých lidových písní udržuje dlouhodobou paměť, poslech hudby vyvolává pozitivní emoce, povzbuzuje fantazii. Texty písní z mládí si uživatelé dobře pamatují. Mnoho z našich uživatelů v mládí tancovalo nebo zpívalo v lidových souborech, nebo pěveckých sborech.

Ergoterapie
Uživatelé našeho domova mají možnost trávit svůj volný čas s využitím skupinových aktivizačních programů nebo je zajištěn   individuální přístup na pokojích. Je to čas strávený seberealizací a pocitu užitečnosti. Tyto činnosti vedou k podpoře aktivity v oblasti fyzické, duševní i sociální. Hlavním cílem aktivizačních činností je motivace  uživatele, tak aby mohl trávit smysluplně svůj volný čas. Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti, nezávislosti a z výšení kvality života uživatelů. Uživatelé pak mají dobrý pocit, že jejich život je naplněn, že něco dělají pro sebe či dokonce pro své okolí.  Uživatelé si mají možnost vybrat z pestré nabídky skupinových i individuálních aktivit vycházejících z potřeb a přání jednotlivých uživatelů. V Domově Hortenzie využívají uživatelé následující skupinové aktivity: kondiční cvičení, cvičení kognitivních funkcí, prvky terapií reminiscenční, hudební, arteterapie, smyslové terapie, canisterapie, sportovní hry, společenské hry apod. Individuální aktivity jsou šité „na míru“ jednotlivých klientů. Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, dlouhodobou i krátkodobou paměť, nabízíme cvičení na lůžku, nácvik chůze, podpora sebeobsluhy, stimulaci smyslů s využitím prvků aromaterapie výtvarné a kreativní aktivity, reminiscenční terapii, práci s tabletem, notebookem, společenské hry, čtení z časopisů, novin, knih a jiné.

Skupinové cvičení
Skupinové cvičení probíhá každé dopoledne, s výjimkou středy, kdy probíhá kavárna. V rámci skupinového cvičení se snažíme uživatele vézt k soběstačnosti a to zejména k pohybové aktivitě. Cvičení je tak zaměřeno na udržení nebo zlepšení fyzické kondice uživatelů. Je sestaveno z jednoduchých cviků rehabilitačních (dechové, uvolňovací, protahovací). Zařazujeme cviky s použitím prvků muzikoterapie. Cvičíme vsedě. Plně respektujeme tempo uživatelů. Aktivizační pracovník využívá relaxační techniky, paměťové techniky pro dlouhodobou a krátkodobou paměť, procvičuje logické myšlení, používá rehabilitační míče, pěnovou kostku a jiné aktivizační pomůcky. Vybízíme uživatele k jednoduché diskuzi související s určitým tématem, ve které dostane každý prostor se vyjádřit. Závěr cvičení patří zpěvu, kdy si uživatelé vyberou písničku, kterou si pak společně s chutí zazpívají.

Rehabilitace chůze
Na pokojích uživatelů probíhá nácvik chůze nejdříve nacvičováním základního postavení u lůžka, nebo chodítka. Za doprovodu aktivizační pracovnice nabízíme nácvik chůze pomocí pomůcek. Jde o   podporu udržení pohybových schopností ve vysokém i nízkém chodítku. Trénujeme chůzi po schodech, na rotopedu, nebo šlapadlech. Nabízíme pomoc při procházkách do zahrady, nebo po chodbách domova.

Doteková terapie
Doteková terapie je individuální aktivita, kdy využíváme prvky bazální stimulace a aromaterapie. Navodí pocit uvolnění, odstraní napětí, přichází psychické uvolnění, někdy pomáhá tišit bolesti. Je to i vhodná forma k navázání důvěry a komunikace s uživatelem.

Poslech a předčítání z novin, časopisů a knih
Setkání čtenářů a posluchačů je skupinová aktivita, kdy nabízíme možnost čtení knížky na pokračování nebo předčítání z aktuálního denního tisku, časopisů nebo využíváme internetových novin. Tato možnost je nabízena uživatelům i individuálně na pokojích. Hodně oblíbené je i předčítání z Magazínu Hortenzie, Frenštátského zpravodaje, Novin Trojanovic nebo Tichavského zpravodaje. Uživatelé se tak seznamují z novinkami a událostmi z míst, ke kterým je vážou osobní vzpomínky.

Knihovna domova a vypůjčování knih z Městské knihovny
Vypůjčit si knihy z knihovny Domova Hortenzie, nebo z Městské knihovny, mají možnost uživatelé kdykoli po domluvě s aktivizační pracovnicí. Knihy z Městské knihovny ve Frenštátě pod se pravidelně obměňují a zapůjčují. Některé knihy a časopisy nejsou umístěny v knihovně a jsou volně dostupné všem uživatelům.

Smyslová aktivizace
Smyslová aktivizace se prolíná do všech používaných aktivit v Domově Hortenzie. Nabízí možnost, jak nejen propojit dva různé světy pečovaných a pečovatelů, ale jak najít opravdový smysl jejich životů. Cílem aktivizace je využití všech smyslů člověka. Vědomě vnímat každou část žití. Žít v domově samostatně a aktivně, naplnit duchaplný život ve stáří, zůstat stále platnou částí společnosti. Smyslová aktivizace má a může pomoci využít životního pokladu uživatele pro jeho plnohodnotné a smysluplné stáří.

PéčeAktivity, BohoslužbyAktivityIndividuální aktivity