Zdravotní péče a rehabilitace

Domov zajišťuje svým uživatelům nepřetržitou ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich potřebám a konkrétnímu zdravotnímu stavu. Ošetřovatelská péče je prováděna na základě pokynu lékaře a dle platných právních předpisů. Ošetřovatelskou péči zajišťují v domově zdravotní sestry v nepřetržitém provozu. Potřebu lékařského ošetření nebo vyšetření ohlásí uživatel zdravotní sestře. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby uživatel ohlásí zdravotní sestře, nebo jinému pracovníkovi domova, který zajistí první pomoc.

Domov respektuje u každého uživatele jeho svobodnou volbu lékaře.

Domov poskytuje možnost se zaregistrovat u praktického lékaře MUDr. Vandy Světlíkové, která pravidelně ordinuje v domově, a to 1 x týdně.

Do domova docházejí i další odborní lékaři, a to diabetolog a psychiatr. Speciální lékařská péče je poskytována na individuálních pracovištích, a v případě potřeby je uživatel doprovázen pečovatelským personálem na konkrétní pracoviště.

Odbornou rehabilitaci předepisuje lékař uživatele. Domov Hortenzie neposkytuje odbornou rehabilitaci vlastními pracovníky.

Poskytovatel služby má možnost zajistit zprostředkování, dovoz a doprovod uživatelům služby k jiným odborným lékařům (například rehabilitační lékař) a do specializovaných zařízení poskytující rehabilitaci.

PéčeZdravotní péče a rehabilitace