Dobrovolnictví

Informace
Dobrovolnickou službu pro zařízení Domov Hortenzie, p.o. zprostředkovává a zajišťuje

Dobrovolnické centrum ADRA, pracoviště Nový Jičín
Sokolovská 9
741 01 Nový Jičín

Ing. Adéla Výskalová

mobilní telefon: +420 734 645 927
e-mail: adela.vyskalova@adra.cz
www.adranovyjicin.cz

Domov Hortenzie, p. o. má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu
Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

 • Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)
  • Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem
  • Evidence dobrovolnických návštěv
  • Supervize dobrovolníků

 

Kodex dobrovolníka  

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.

 

KONTAKTY PRO DOBROVOLNÍKY
Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby:

DOMOV HORTENZIE, p. o.
Kontaktní osobou pro dobrovolnickou činnost v zařízení je: Mgr. Kristýna Machová, tel: 556 806 111 (kl. 101), mobil: +420 734 265 447, e-mail: machova@domovhortenzie.cz

ADRA
Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat koordinátorku DC ADRA: Ing. Adéla Výskalová, mobilní telefon: +420 734 645 927, e-mail: adela.vyskalova@adra.cz

Práce u násDobrovolnictví