Ochrana osobních údajů

Domov Hortenzie, příspěvková organizace, se sídlem Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 48804843 jako správce osobních údajů (dále jen “správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Domov Hortenzie zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Domov Hortenzie zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Domova Hortenzie informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Domovem Hortenzie;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Hortenzie jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Hortenzie, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Hortenzie;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Hortenzie;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Domovu Hortenzie uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
V níže uvedeném odkazu nalezte Informace o zpracování osobních údajů v Domově Hortenzie, a to dle jednotlivých zpracování: Informace o zpracování osobních údajů 2024 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů od 1. 1. 2024:
Moore Advisory CZ s.r.o.

IČO: 09692142
se sídlem Karolinská 661/1, 186 00 Praha 8

datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: +420 734 647 701

Pro žadatele a klientyOchrana osobních údajů