Lékařská péče

Lékařská péče

Domov respektuje u každého uživatele jeho svobodnou volbu lékaře.

Domov poskytuje možnost se zaregistrovat u praktického lékaře MUDr. Václava Filipa, který pravidelně ordinuje v domově, a to 2 x týdně podle ordinačních hodin.

Do domova docházejí i další odborní lékaři, a to diabetolog a psychiatr. Speciální lékařská péče je poskytována na individuálních pracovištích, a v případě potřeby je uživatel doprovázen pečovatelským personálem na konkrétní pracoviště.