Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská (zdravotní) péče

Domov zajišťuje svým uživatelům nepřetržitou ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich potřebám a konkrétnímu zdravotnímu stavu. Ošetřovatelská péče je prováděna na základě pokynu lékaře a dle platných právních předpisů. Ošetřovatelskou péči zajišťují v domově zdravotní sestry v nepřetržitém provozu. Potřebu lékařského ošetření nebo vyšetření ohlásí uživatel zdravotní sestře. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby uživatel ohlásí zdravotní sestře, nebo jinému pracovníkovi domova, který zajistí první pomoc.