Stravování

Stravování

 

Domov zajišťuje celodenní stravování v rozsahu třech hlavních jídel a dvou jídel vedlejších, pouze při léčbě inzulínem u diabetické diety je podávána druhá večeře. Strava je připravována ve vlastní kuchyni. V případě potřeby zajistí domov celodenní dietní stravování, a to dietu šetřící a diabetickou. Hlavní strava (snídaně, oběd a večeře) je podávána ve společné jídelně nebo na pokoj uživatele. Odpolední svačiny jsou podávány na pokoj uživatele. Obědy a večeře v pracovním týdnu jsou teplé, o víkendu jsou večeře studené. Nápoje (čaj sladký nebo hořký) jsou k dispozici celodenně na chodbách v termosech.

 

Výběr hlavního jídla

Výběr hlavního jídla je možný od pondělí do pátku ze dvou hlavních jídel. V úterý a čtvrtek je možný výběr večeře ze dvou jídel. O víkendu a mimořádných situacích je pouze jedno hlavní jídlo. Výběr z jídel probíhá týden dopředu. Klíčová pracovnice předá uživateli jídelní lístek, kde si uživatel zaznační výběr hlavního jídla na určený týden. V případě, že uživatel bude nepřítomný v době výběru, bude mu automaticky objednáno hlavního jídlo č. 1 pro určený týden.