Drobný prodej a Bufet

Zajišťování nákupů
Uživatel si zajišťuje nákupy sám (textil, drogerie, potraviny, aj.), případně za pomoci osoby blízké. V případě, že si uživatel sám již tyto věci nenakoupí a nemá žádné osoby blízké, které by mu tyto věci obstaraly, zajistí je personál domova na základě domluvy.
Dle nabídky a požadavků dojíždí do domova externí prodejci s různým sortimentem, např. oblečení, drogerie, spodní prádlo a ponožky, obuv, aj.). Nabídka je pro uživatele, kteří si již sami a ani s doprovodem nemohou zajít tyto věci kupit do běžně dostupných obchodů, služeb.

Bufet
V současné době je provoz extérního mobilního bufetu zrušen.
Drobné nákupy zajišťuje rodina a osoby blízké uživatele.
V případě potřeby drobný nákup zajistí 1x týdně poskytovatel služby.

SlužbyDrobný prodej a Bufet