Ubytování a stravování

Ubytování
V domově je k dispozici 14 dvoulůžkových pokojů a 61 jednolůžkových pokojů. Pokoje mají sdílené sociální zařízení (umyvadlo, sprcha a WC) s jedním, případně dvěma, třemi nebo výjimečně se čtyřmi uživateli. K pokoji náleží terasa nebo balkón nebo je pokoj bez terasy či balkónu.

Vybavení pokoje, možnost dovybavit si pokoj vlastními věcmi
Pokoj je vybaven lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, komodou, polokřeslem, stropním světlem, stolem, židlí, poličkou, věšákovou stěnou s botníkem a dorozumívacím zařízením s personálem. Domov Hortenzie může zdarma poskytnout uživatelům, kteří to potřebují, např.: aktivní antidekubitní matrace a jiné antidekubitní pomůcky.
Uživatelé si mohou pokoj dovybavit svými věcmi. Dle vlastního uvážení si mohou s sebou vzít vlastní menší nábytek, koberec, povlečení na peřiny, pokojové květiny, fotografie, rádio, křeslo, obrazy, poličku, varnou konev, televizi, aj., a to po dohodě s ředitelem domova.

Televize
Televize na pokojích není v základním vybavení pokoje. Uživatel služby si může v rámci vlastního vybavení televizi donést. Nutná je však konzultace s ředitelem domova a jeho souhlas. Pokoj disponuje přípojkou k televizinímu signálu. U dvoulůžkových pokojů je nutná vzájemná dohoda se spolubydlícím. V případě, kdy není shoda, televize na pokoji není možná. Pokud dojde ke změně spolubydlícího je nutná nová dohoda s novým spolubydlícím.

Internet
Prostory Domova Hortenzie, tedy i pokoje uživatelů disponují WIFI připojením k internetu.

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
Součástí ubytování je také zajištění úklidu, praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení. Praní a žehlení je zajištěno ve vlastní prádelně Domova Hortenzie. Úklid je zajištěn denně a podle potřeby. Praní a žehlení je zajištěno 1x týdně a podle potřeby i denně.

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení jsou prováděny ve standardní rovině, tzn., že domov například neposkytuje čištění koberců, ale pouze vysátí. V případě, že si uživatel přeje vyčištění koberce, domov mu pomůže zprostředkovat službu, která toto zajišťuje, uživatel si hradí tuto službu sám.

Značení prádla
Uživatel si nechává označit své osobní šatstvo a prádlo, aby nedošlo k jeho záměně. Prádlo je označeno cedulkou na diskrétním místě se jménem a příjmením uživatele. Označení zabezpečuje personál domova. Označení ošacení a prádla je pro uživatele zajištěno zdarma.

Stravování
Domov zajišťuje celodenní stravování v rozsahu třech hlavních jídel a dvou jídel vedlejších, pouze při léčbě inzulínem u diabetické diety je podávána druhá večeře. Strava je připravována ve vlastní kuchyni. V případě potřeby zajistí domov celodenní dietní stravování, a to dietu šetřící a diabetickou. Hlavní strava (snídaně, oběd a večeře) je podávána ve společné jídelně nebo na pokoj uživatele. Odpolední svačiny jsou podávány na pokoj uživatele. Obědy a večeře v pracovním týdnu jsou teplé, o víkendu jsou večeře studené. Nápoje (čaj sladký nebo hořký) jsou k dispozici celodenně na chodbách v termosech.

Výběr hlavního jídla
Výběr hlavního jídla (obědu a večeře) je možný od pondělí do pátku ze dvou jídel. O víkendu a mimořádných situacích je pouze jedno hlavní jídlo. Výběr z jídel probíhá týden dopředu. Klíčová pracovnice předá uživateli jídelní lístek, kde si uživatel zaznační výběr hlavního jídla na určený týden. V případě, že uživatel bude nepřítomný v době výběru, bude mu automaticky objednáno hlavního jídlo č. 1 pro určený týden.

SlužbyUbytování a stravování